Vastgoedsector
Covid-19
Verandering
Jun 02, 2020
4 min

[Covid-19] - De uitdagingen van de vastgoedsector

Florence Robert
Marketing Specialist
Op donderdag 28 mei organiseerden we een webinar rond de uitdagingen van de vastgoedsector na Covid-19. Speciaal voor de gelegenheid hadden we twee grote namen uitgenodigd: Jean Pierre Lannoy (Voorzitter van CEFIM-Centre d’Étude et de Formations Immobilières) en Idriss Goossens (CEO van PropTech Lab Belgium).
Het waren 45 intense minuten, en de grote ideeën van onze gasten hebben we hier samengevat. Wilt u graag meer weten? Bekijk het filmpje van de webinar.🎥
Laat het ons zeker weten als u op de hoogte wilt blijven van onze volgende webinars.🗓

Wat is er drastisch veranderd in de vastgoedsector de afgelopen weken?

Op de eerste plaats stelde Jean Pierre Lannoy vast dat vastgoedmakelaars amper vertrouwd zijn met digitale tools zoals videoconferentie, of met hun eigen computer. Toch hebben ze zich snel aangepast. Vandaag zijn ze zelfs vragende partij om te blijven werken op een digitale manier. Volgens hem is er ook een duidelijke verandering te merken in het beroep van vastgoedmakelaar.
Idriss Goossens nuanceert. Hij vindt dat elke beroepsgroep van de vastgoedsector op een andere manier werd beïnvloed. Vooral de mentaliteit veranderde. Grote vastgoedgroepen bijvoorbeeld beseffen dat innoveren een absolute prioriteit is geworden. De veerkracht van de sector hangt volgens hem af van ieders capaciteit om relaties aan te knopen met start-ups die steeds digitalere tools aanreiken.
Hoe kunnen professionals voordeel halen uit de veranderingen in de vastgoedsector als gevolg van de crisis?

📲1. Omarm digitale tools

We hadden het al over de nieuwe spelers, zoals start-ups, die uitpakken met nieuwe technologieën. Volgens Jean Pierre Lannoy krijgen spelers uit de vastgoedsector meer flexibiliteit en dus meer tijd om zich te concentreren op het menselijke aspect van hun klanten en om beter naar hen te luisteren. Online in plaats van fysieke opleidingen zijn hier al een mooi voorbeeld van. Maar dat is niet alles.
Tools die een virtueel bezoek mogelijk maken, bieden een niet te ontkennen voordeel. Zowel vastgoedmakelaars als potentiële kopers sparen er heel wat tijd mee uit Dankzij dit soort tools daalt het aantal bezoeken ter plaatse inderdaad aanzienlijk.

💡2. Blijf luisteren naar de markt en kijk op lange termijn

Volgens Idriss houdt het niet op bij de nieuwe tools die in de lift zitten in de sector. Het is belangrijk dat u blijft luisteren naar de markt en zich opportunistisch opstelt. Aarzel niet om de sprong in het duister te wagen en uw ‘core’ business te verlaten.
Vastgoedprofessionals moeten er een langetermijnvisie op na houden en verder kijken dan de transactie door verschillende diensten van de waardeketen aan te bieden (vb.: advies rond property management, digitalisatiediensten, workspaces inrichten enz.). Een completer en gediversifieerd aanbod zorgt voor meerwaarde en dus ook voor tevreden klanten. Makelaars moeten adviseurs worden en een vertrouwensrelatie opbouwen met die laatsten om zo een langetermijnrelatie tot stand te brengen.

Hoe kunt u zich wapenen tegen een nieuwe crisis en veerkrachtiger zijn?

Om zich te onderscheiden, kan het interessant zijn voor kantoren om te focussen op nichemarkten (vb.: zich specialiseren in welbepaalde panden, welbepaalde klanten enz). Op die manier verbeteren vastgoedspelers de klantenervaring aanzienlijk door klanten bij te staan met een waaier aan diensten voor deze niche.
Digitale tools dragen trouwens bij tot een betere klantenervaring en maken het voor vastgoedprofessionals gemakkelijker, zonder ze te vervangen. Dicht bij de klant staan blijft dus belangrijk. Technologie moet gezien worden als een manier om de processen, efficiëntie en productiviteit te optimaliseren.

Een innoverende evolutie

Onze twee gasten zijn het beiden eens: het beroep van vastgoedmakelaar zal evolueren.
Idriss heeft het over de evolutie van eigendom en de komst van nieuwe trends zoals ‘rent to buy’, die op het raakvlak van huren en kopen liggen. Op die manier kan iemand geleidelijk aan eigenaar worden van het pand maar ook gemakkelijk van pand veranderen. Als iemand bijvoorbeeld na 5 jaar 25% van de aandelen van het pand bezit, kan hij die 25% overdragen naar een ander onroerend goed.
Tijdens ons debat kwam tot slot ook de kwestie rond de evolutie van de honoraria aan bod. We kunnen ons heel goed voorstellen dat het systeem van commissie op de transactie (niet altijd heel eerlijk) plaatsmaakt voor een systeem van honoraria op basis van de dienst die de vastgoedprofessional levert aan de klant.
Al deze trends gaan gepaard met een mentaliteitsverandering die wordt versneld door de coronacrisis en die professionals binnen de sector de kans biedt om zich aan te passen of heruit te vinden.
Bedankt aan onze sprekers en aan alle deelnemers voor deze verrijkende ervaring!
Het Smovin-team

Blijf op de hoogte

    © Copyright 2020 Smovin. All rights reserved.