Coronavirus
Vastgoedmarkt
Apr 03, 2020
4 min

[Covid-19] - Wat zullen de gevolgen zijn voor de vastgoedsector ?

Florence Robert
Marketing Specialist

💳 Effect op de korte termijn inkomsten uit onroerend goed

We hebben een enquête gehouden onder onze klanten om de geschatte impact op hun eigendommen na de Covid-19-crisis te meten en het blijkt dat 69,2% van hen het gevoel heeft dat ze een financieel verlies lijden.
Uit ons onderzoek blijkt dat onze klanten dit verlies schatten op gemiddeld 26,14%.

💡Maar hoe zit het met de waarde van de baksteen op langere termijn?

De vastgoedsector staat momenteel, net als vele andere sectoren, zo goed als bijna stil vanwege de maatregelen die de overheid heeft genomen om Covid-19 aan te pakken. Transacties in stilstand, bezoeken aan panden die zijn opgeschort, massale verwijdering van advertenties op Immoweb, enz.
Professionals in de handel, waaronder Eric Verlinden, het hoofd van Trevi, heeft een duidelijke afname van de activiteit opgemerkt, ongeveer 50%. Maar sommige sectorspecialisten zijn het erover eens dat wanneer de inperking voorbij is, de geschorste activiteiten massaal zullen worden hervat en dat de gevolgen voor de vastgoedsector beperkt zullen blijven.
Wanneer men de gevolgen van de SARS-pandemie in 2003 in beschouwing neemt, zal het volume van de vastgoedtransacties weliswaar afnemen, maar zal het naar verwachting snel weer normaal worden. Dit is ook wat er op dit moment in China lijkt te gebeuren. Terwijl het leven geleidelijk aan weer normaal wordt, lijkt de trend hetzelfde te zijn: zeer weinig verkopen, maar stabiele vastgoedprijzen. We kunnen dus hopen op een beperkt effect op de sector op de middellange termijn in het geval van een beperkte inperkingsperiode met een opheffing van de inperking in de loop van mei.

🛍 Commerciële leasing: veel failliete bedrijven kunnen een impact hebben op de vastgoedsector

Er is echter één niet te onderschatten element dat door Comeos, de handelsfederatie, wordt genoemd, en dat is het geval van de handelshuur. De meeste activiteiten moesten immers geheel of gedeeltelijk worden stopgezet, wat leidde tot een grote omzetdaling (90 tot 95% in de horeca). Tengevolge is het waarschijnlijk dat huurders niet in staat zullen zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Als er betalingsverplichtingen aan hen worden opgelegd, zullen er veel faillissementen ontstaan en zullen veel panden zonder huurders komen te zitten, wat op langere termijn gevolgen kan hebben voor de waarde van het pand. Het kan beter zijn om een daling van de opbrengst op korte termijn te overwegen, in plaats van een daling van de waarde van uw woning op de langere termijn.
Deze veronderstellingen zijn gebaseerd op een beperkte inperkingsduur. In het geval van langdurige opsluiting kunnen de gevolgen groter zijn, maar dit is vandaag de dag moeilijk te voorspellen.

🗝 Hoe zit het met residentiële huurcontracten?

Er is een gebrek aan informatie over de rechten en plichten van verhuurders ten opzichte van hun huurders in deze crisis. Uit onze enquête blijkt inderdaad dat 57,7% van de ondervraagden zich niet bewust is van hun rechten en plichten hieromtrent.
65,4% weet niet wat ze kunnen doen als hun huurder heeft besloten om deze maand de huur niet te betalen.
Pas op, de situatie verandert van dag tot dag en er kunnen nog steeds nieuwe maatregelen genomen worden die de sector beïnvloeden.
En mocht u na de Coronavirus crisis nog vragen hebben over uw eigendommen, dan blijft Smovin tot uw beschikking om deze te beantwoorden via e-mail (conseils@smovin.be) of via onze Facebook groep: Eigenaren: Hoe om te gaan met Covid-19?
Laten we samen verder gaan! 💙

Blijf op de hoogte

    © Copyright 2020 Smovin. All rights reserved.