Coronavirus
Hypothecair krediet
huurders
Mar 20, 2020
2 min

[Covid-19] Hoe om te gaan met uw hypothecair krediet ?

Florence Robert
Marketing Specialist
Sommige van uw huurders worden geconfronteerd met deze crisis en kunnen problemen ondervinden bij het betalen van hun volgende huur. Wat te doen en hoe de impact op uw hypotheek te minimaliseren?
Als u twijfelt of u in staat bent om uw hypotheeklasten af ​​te lossen als uw huurder door de crisis in gebreke is gebleven:
1. Neem contact op met uw huurder om het risico in te schatten en indien nodig met hem een ​​plan af te spreken (zo voorkomt u later onaangename verrassingen en discussies).
Download hier een brief- of mailvoorbeeld die u kunt gebruiken: -> brief- / mailsjabloon
2. Neem het voortouw met uw bankier om zo snel mogelijk uw opties te bespreken. In sommige gevallen is het mogelijk de betaling van de hoofdsom van de hypotheek kosteloos uit te stellen.

‘Wie een bepaalde situatie zegt‘ en ‘ Wie Covid-19 zegt’ , zegt uitzonderlijke maatregelen

Het is ook bijvoorbeeld mogelijk om uitzonderlijk het bedrag van uw huur aan te passen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid van uw huurder. Hoe?
1. U kunt uw huur verlagen in verhouding tot het inkomensverlies van uw huurder. Vraag hiervoor aan uw huurder een bewijs om het inkomensverlies in te schatten.
2. U kunt geen aanspraak maken op deze tijdelijke vermindering of om een ​​gespreide betaling te vragen in de toekomst (over meerdere maanden of jaren) zodra alles weer normaal wordt.

En hoe zit het met de verhuurders?

Als uw huurder zijn huur niet kan betalen, heeft de banksector via FEBELFIN aangekondigd dat het faciliteiten zal installeren om uitstel van kredietteruggave voor kapitaal aan te vragen (rente blijft verschuldigd). U moet hiervoor een verzoek indienen bij uw bank.
Download hier een brief- of mailvoorbeeld die u kan gebruiken:

Welke informatie is vereist om dit verzoek in te dienen?

  • De kredietnummers voor dewelke u een aanvraag wenst in te dienen.
  • De reden (voorbeeld: huurder horeca, tijdelijke werkloosheid huurder)
  • Uw verlaagde huurovereenkomst met de huurder
Als u twijfelt of vragen heeft over uw onroerend goed na deze Corona-crisis, staat Smovin tot uw beschikking om deze te beantwoorden via e-mail (conseils@smovin.be) of via onze Facebook-groep: Eigenaars: hoe omgaan met Covid- 19?
Zorg goed voor jezelf en anderen! 💙

Blijf op de hoogte

    © Copyright 2020 Smovin. All rights reserved.