Coronavirus
Vastgoed Beheren
Werkzaamheden
Onderhoud
Apr 15, 2020
3min.

[Covid-19] - Wat zijn de regels wat betreft werkzaamheden ?

Florence Robert
Marketing Specialist
Als gevolg van de maatregelen van de regering om de Covid-19 tegen te gaan, zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. Maar hoe zit het met de werkzaamheden en het onderhoud van uw eigendommen of de gemeenschappelijke ruimtes van uw gebouwen?
👉 Kunt u van deze periode van lockdown gebruik maken om te beginnen met renovaties of andere herstellingen?
👉 Wat gebeurt er als uw huurder u opbelt omdat er geen warm water meer is?
👉 Wat zijn de onderhoudsverplichtingen voor de gemeenschappelijke ruimtes van uw gebouwen?

📋 De regels van de FOD Economie

De FOD Economie geeft aan dat het werk buiten kan doorgaan zolang de werknemers zich aan de opgelegde sanitaire regels kunnen houden (bv. minimumafstand van 1,5 meter). Dit geldt ook voor binnenwerk in onbewoonde woningen. Het werk in privéwoningen kan alleen worden uitgevoerd als het in verband staat met een noodsituatie en gerechtvaardigd wordt door de veiligheid, het welzijn of de hygiëne (loodgieterij, problemen met de ketel, enz.). Hetzelfde geldt voor de gemeenschappelijke ruimtes van de gebouwen. Starten met renovatie- of opfrissings werkzaamheden in uw woning is daarom helaas geen noodgeval en moet worden uitgesteld tot een latere datum.

👨‍🔧 Wat als er een noodgeval is?

In geval van nood is het nog steeds noodzakelijk om een bedrijf te vinden dat nog steeds actief is. Het goede nieuws is dat, terwijl slechts 41% van de bouwbedrijven 2 weken geleden werd gesloten, vandaag de dag nog steeds 2 van de 3 bedrijven actief zijn. Het is niet nodig om jullie daaraan te herinneren, de regels van 1,5m afstand moeten worden gerespecteerd.
🧽 Hoe zit het met de vakbonds verplichtingen van de mede-eigendom op het gebied van hygiëne en onderhoud?
Tot op heden zijn er geen specifieke maatregelen genomen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de syndicaten”, bevestigt Philippe Bensussan, een vastgoedadvocaat.
De verplichtingen blijven dus identiek wat betreft het onderhoud en de uit te voeren werkzaamheden.
Wat de werkzaamheden betreft, zijn de bovengenoemde regels van toepassing, niet-dringende werkzaamheden moeten worden opgeschort en voor dringende werkzaamheden is elke tussenkomende partij verplicht de vereiste sanitaire regels in acht te nemen. Het is niettemin raadzaam om de vakbondsraad te raadplegen over elke kwestie die verband houdt met de mogelijkheid om de werkzaamheden al dan niet voort te zetten.
Wat het onderhoud betreft, moeten, ook hier zonder contra-indicaties, “deze worden gehandhaafd, maar er moeten uitwisselingen met dienstverleners plaatsvinden, met name over de naleving van de sanitaire regels, om te voorkomen dat er daarna problemen ontstaan, waarbij wordt gepreciseerd dat het aan de onderneming is om de nodige beschermingsmaatregelen voor haar werknemers te nemen”, geeft Philippe Bensussan aan. Dit geldt ook voor werknemers van vakbonden zoals conciërges in het kader van de postbezorging of het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten.

🏠 Geen specifieke maatregelen naast de gebruikelijke verplichtingen van de vakbonden.

Er zijn dus geen specifieke maatregelen aangegeven door de regering na Covid-19 met betrekking tot het behoud van de mede-eigendom. De verplichtingen van het syndicaat blijven onveranderd en daarmee de gebruikelijke reiniging van de gemeenschappelijke ruimtes, waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen. Bepaalde oppervlakken zullen meer aandacht nodig hebben, zoals deurklinken, oprijplaten, brievenbussen, liftknoppen, schakelaars, deurbellen en het is belangrijk om de WHO-aanbevelingen voor desinfectie op te volgen, d.w.z. te reinigen vooraleer te desinfecteren, gebruik te maken van bleek- of chloorhoudende desinfectiemiddelen, enz.
❗️De door de bevoegde instanties genomen maatregelen kunnen dagelijks worden aangepast. Wij zetten ons in om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
En mocht u na de Covid-19 crisis nog vragen hebben over uw eigendommen, dan blijft Smovin tot uw beschikking om deze te beantwoorden via e-mail (conseils@smovin.be) of via onze Facebook groep: Owners: How to deal with Covid-19?
Hou jullie goed! 💙

Blijf op de hoogte

    © Copyright 2020 Smovin. All rights reserved.