Huurindex calculator


Bereken mijn indexering

Jim Hees
Rue des Ateliers 31, 1332, Genval
[email protected]

Jean Dupont
Rue Neuve 1, 1000, Bruxelles

Brussel, 2019-5-7

Betreffend: huurcontract van 2019-5-7 voor het pand gelegen, Rue Neuve 1, 1000, Bruxelles.

Onderwerp: Jaarlijkse indexering van de huur.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij deze stel ik u in kennis dat de huur, voor het bovenstaande huurcontract, wordt geïndexeerd op grond van de schommelingen van de index volgens de volgende formule:

( Basishuur X Nieuwe index ) / Basisindex

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 24/12/93 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31/12/93) is alleen de gezondheidsindex van toepassing voor de indexering van huurprijzen :

  • De basishuur bedraagt € 1,000.00
  • De basisindex van ons huurcontract is deze van April 2010 en bedraagt 1.00
  • De nieuwe index van ons huurcontract is deze van April 2018 en bedraagt 1.20

De nieuwe huur wordt vastgesteld op € 1,200.00 en is van toepassing vanaf Mei 2019.

Gelieve indien nodig uw bestendige opdracht bij de bank aan te passen.

Hoogachtend,

Jim Hees

Jim Hees
Rue des Ateliers 31, 1332, Genval
[email protected]

Jean Dupont
Rue Neuve 1, 1000, Bruxelles

Brussel, 2019-5-7

Betreffend: huurcontract van 2019-5-7 voor het pand gelegen, Rue Neuve 1, 1000, Bruxelles.

Onderwerp: Jaarlijkse indexering van de huur.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Bij deze stel ik u in kennis dat de huur, voor het bovenstaande huurcontract, wordt geïndexeerd op grond van de schommelingen van de index volgens de volgende formule:

( Basishuur X Nieuwe index ) / Basisindex

In overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 24/12/93 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31/12/93) is alleen de gezondheidsindex van toepassing voor de indexering van huurprijzen :

  • De basishuur bedraagt € 1,000.00
  • De basisindex van ons huurcontract is deze van April 2010 en bedraagt 1.00
  • De nieuwe index van ons huurcontract is deze van April 2018 en bedraagt 1.20

De nieuwe huur wordt vastgesteld op € 1,200.00 en is van toepassing vanaf Mei 2019.

Gelieve indien nodig uw bestendige opdracht bij de bank aan te passen.

Hoogachtend,

Jim Hees